کلینر(تمیز کننده)

1-6 از 6

مایعي که برای تمیز کردن LCD ، سطوح داخلی و خارجی کامپیوتر به کار میرود.

انواع کلینر و اسپری


کلینر LCD

کلینر های LCD معمولا برای تمیز کردن صفحه مانیتور یا تلویزیون و سطوح کامپیوتر کاربرد دارند.


اسپری کف

این اسپری ها همانند کلینر های LCD برای تمیز کردن مانیتور و کامپیوتر به کار می روند. همچنین برای تمیز کردن سطوح مختلف از قبیل میز و اشیاء نیز کاربرد دارد.


اسپری چرب و خشک

کاربرد این اسپری ها در تمیز کردن قطعات داخلی کیس و قطعات تعمیری کامپیوتر است.