مودم

1-2 از 2

مودم یکی از ابزارهای رایانه‌ای است که برای اتصال دو رایانه به یکدیگر از راه خطوط گوناگون مخابراتی استفاده می‌شود.

انواع تکنولوژی مودم

به طور کلی شبکه های اینترنتی تلفن همراه امروزی از دو تکنولوژی برای ارتباطات داده ای خود استفاده می کنند:

  • تکنولوژی ۴G برای اینترنت ۴G
  • تکنولوژی ۳G برای اینترنت ۳G