شارژر باتری

1-1 از 1

وسیله ای برای شارژ کردن باتری های قابل شارژ است که جریان برق را متناسب با حجم باتری به آن وارد می کند.

انواع شارژر باتری

هوشمند

شارژر های هوشمند با توجه به تعداد پورت و تعداد باتری که در جایگاه آن وجود دارد هر باتری را به صورت جداگانه شارژ می کند و هنگام کامل شدن جریان برق را قطع می کند.

غیر هوشمند

تفاوتی که شارژر های غیر هوشمند با هوشمند دارد این است که ولتاژ و جریان یکسانی را به همه باتری های درون دستگاه وارد می کند و دارای قابلیت قطع اتومایتک نیست.


قیمت شارژر باتری

قیمت در شارژر های باتری به تعداد پورت ، برند و همچنین جنس و طراحی آن نیز بستگی دارد.