اسپیکر دو تیکه کوچک(لپ تاپ)

1-2 از 2

در هر سيستم صوتی، كيفيت نهايی سيستم به بلندگوهای به‌كار رفته در آن سيستم بستگی دارد.اطلاعات از روی CD یا DVD خوانده می‌شوند سپس سیگنال‌های دیجیتال را تبدیل به سیگنال‌های الکتریکی می‌شوند و در اسپیکر به وسیله مدار تقویت صدا به بلندگوهای می‌رسند سپس پرده بلندگوها شروع به لرزش می‌کند و سیگنال‌های الکتریکی تبدیل به سیگنال‌های صوتی می‌شوند و به گوش انسان می‌رسند.