وب کم

وب کم 

وب کم ، دوربین کوچکی است که برای ارسال تصویر از طریق کامپیوتر به کار می رود.  انواع مختلفی از وب کم ها وجود دارد که فقط تصویر را ارسال می کند اما در بین این وب کم ها وب کم هایی نیز وجود دارد که صدا را نیز ارسال می کند .