کاور ژله ای کیبورد

1-2 از 2

این نوع کاور ها که از جنس سیلیکون است با چسبیدن به کیبورد و محافظت از نوشته های روی صفحه کلید از نفوذ گرد و غبار به داخل آن جلوگیری می کند. این نوع کاورها باعث افزایش طول عمر کیبورد می شود.