پرنیان - PARNIAN

1-9 از 9

شرکت نرم افزاری پرنیان - PARNIAN

شرکت نرم افزاری پرنیان از خلاق ترین ارائه دهنده نرم افزارهای یکپارچه کسب و کار با محصولات پورتال سازمانی، نرم افزار CRM، نرم افزار اتوماسیون اداری، نرم افزار مدیریت اسناد و آرشیو ، نرم افزار مدیریت فرآیند کسب و کار (BPMS) و هوش تجاری و.. می باشد. این شرکت سال هاست که در زمینه تولید نرم افزاری فعالیت می نماید، علاوه بر تولید نرم افزارهای عمومی و کاربردی ، نرم افزارهای دیگری که ذکر شد نیز تولید و طراحی می نماید.