نرم افزار های عمومی و تخصصی

1-24 از 39

نرم‌افزار رایانه یا نرم‌افزار بخشی از رایانه است که دربرگیرنده داده‌ها یا دستورهای کامپیوتر است. در دانش رایانه و مهندسی نرم‌افزار تمام اطلاعات به وسیله سیستم کامپیوتر، برنامه‌ها و داده‌ها را نرم‌افزار می‌نامند.

نرم افزارها ی عمومی و کاربردی از جمله نرم افزار هایی است که برای کارهای مختلف و استفاده عموم می باشد. اما نرم افزار های تخصصی به نرم افزار هایی می گوییم که برای اهداف خاص و گروهی از افراد بر طبق تخصص مورد استفاده قرار می دهند. 

نرم افزار ها هر ساله به ورژن بالاتر ارتقا می یابند و کمتر نرم افزار هایی هم می باشد که عمر استفاده اآنها تمام شده و دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرند و یا کمتر مورد استفاده قرار می گیرند. 

گروه کلی نرم‌افزارها

  • نرم‌افزار سیستم (بر عهده داشتن مدیریت رایانه)
  • نرم‌افزار کاربردی (شامل برنامه‌های مورد استفاده کاربر)