تبدیل برق (AC Converter)

1-13 از 13

در کشورهای مختلف لوازم برقی و همین طور پریزهای برق خاص همان کشور می باشد. برای مثال در کشور ژاپن از دوشاخه های کارتی استفاده می شود و در امریکا از سه شاخه های خاص این کشور بهره می برند. به همین خاطر برای تبدیل آن‌ها به یکدیگر و از همه مهم‌تر تبدیل آنها به دوشاخه ی خاص ایران ، این تبدیل ها به مردم ارائه شده تا مشکلی در این راستا حس نشود.